Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Ngày đăng 15/09/2021 | 14:31  | Lượt xem: 204
Một trong những mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Dịch vụ công trực tuyến vào thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.

hoạt động của Hội Phụ nữ Xã Tản Hồng

Ngày đăng 09/06/2021 | 10:01  | Lượt xem: 17
hoạt động của Hội Phụ nữ Xã Tản Hồng

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 Trên địa bàn xã Tản Hồng

Ngày đăng 09/06/2021 | 09:59  | Lượt xem: 149
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 Trên địa bàn xã Tản Hồng
LIÊN KẾT WEB SITE