Ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn xã Tản Hồng.

09/06/2021 09:50

Hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi, cùng với cử tri cả nước, ngày 23/5, 9.119 cử tri xã Tản Hồng (huyện Ba Vì) thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân tại 06 khu vực bỏ phiếu trên toàn xã để chọn ra những đại biểu ưu tú nhất tham gia Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày bầu cử đã thực sự trở thành ngày hội của non sông đất nước như mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Đúng 7 giờ 00, ngày 23/5/2021, đồng loạt 6/6 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định về thời gian, thành phần và đảm bảo theo phương án kịch bản về phòng, chống dịch Covid-19 và phòng cháy, chữa cháy.

Tại các khu vực bỏ phiếu, số cử tri tham gia khai mạc bầu cử và bỏ phiếu là 276 cử tri. Cử tri cao tuổi nhất đến khai mạc và bầu cử là cụ Phạm Văn Tỵ - 87 tuổi; Cử tri ít tuổi nhất, lần đầu tiên tham gia bầu cử bầu cử là anh Vũ Hữu Minh - 18 tuổi. Cử tri cao tuổi nhất tham gia bầu cử trên địa bàn xã là cụ Lê Văn Liệu - 95 tuổi.

Cử tri Lê Văn Liệu - 95 tuổi tham gia bỏ phiếu

 

Mặc dù hình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, xong, với tinh thần thực hiện mục tiêu kép “vừa đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vừa đảm bảo tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19”, các cử tri đều yên tâm, phấn khởi đi bầu cử.

Cử tri thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tham gia bầu cử

 

Với tinh thần trách nhiệm để bầu chọn những đại biểu ưu tú, đủ tài, đủ đức đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, 9.119 cử tri của 6/6 khu vực bỏ phiếu của xã Tản Hồng sẽ lựa chọn bầu 28/45 đại biểu HĐND xã, bầu 5/8 đại biểu HĐND huyện; bầu 3/5 đại biểu HĐND thành phố và bầu 3/5 đại biểu Quốc hội.

Các cử tri rất phấn khởi, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tự mình bỏ lá phiếu đặt niềm tin vào các ứng cử viên mà mình sẽ lựa chọn. Cử tri luôn đặt niềm tin vào những ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mỗi lá phiếu là một niềm tin, là sự kỳ vọng của cử tri đối với mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Đến 12 giờ 30 phút, Khu vực bỏ phiếu số 2 đã có 909/909 cử tri đi bỏ phiếu. Đạt 100%.

Đến 17 giờ 32 phút, toàn xã đã có 9.119 cử tri đi bỏ phiếu. Đạt 100%.

Kết quả: Cử tri xã Tản Hồng đã bầu được 28 đại biểu/45 ứng cử viên đại biểu HĐND xã, đủ số lượng đại biểu được phân bổ.

Thành công lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp lần này là:

  • Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%;
  • Thời gian kết thúc cuộc bầu cử sớm;
  • Bầu đủ số lượng đại biểu;
  • Tình hình an ninh được đảm bảo;
  • Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Theo kế hoạch về công bố kết quả bầu cử, Ủy ban bầu cử xã Tản Hồng căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã chậm nhất là ngày 02/6 tới. (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).